Routenetwerk
Routenetwerk

Routenetwerk binnen Buitengoed Geul en Maas

Het Routenetwerk heeft als doel  het versterken van het toeristisch-recreatief product van Zuid Limburg door de aanleg en opwaardering van fiets- en wandelpaden. Nog niet alles is met elkaar verbonden en deze ontbrekende schakels worden nu aangelegd. Belangrijk in dit verband is ook de zogenaamde Groene Loper uit het gelijknamig plan voor de A2, dat in het Geusseltpark naadloos aansluit op het Routenetwerk. 

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 betreft het deel oostelijk van de A2 tot aan Schin op Geul; fase 2 heeft betrekking op het gedeelte westelijk van de A2 tot aan het Julianakanaal. De investering van
€ 4,85 miljoen wordt gedekt door de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg a/d Geul voor
€ 2 miljoen en de Provincie eveneens voor 
€ 2 miljoen. Voor het restant ad € 0,85 miljoen is een Europese POP-subsidie verleend. 
 
Wat is er gerealiseerd?
In 2013 is het eerste deel van fase 1, de aanleg van de wandel- en fietspaden in het Geusseltpark,  al uitgevoerd. De oplevering van het zwembad en het United World College Maastricht maakten dit noodzakelijk. In mei 2014 is gestart met de uitvoering van de overige tracés in fase 1 en dit werk is nagenoeg geheel afgerond. 
 
Wat gaan we doen?
De kruispunten Veeweg-Gerendal en Burg. Henssingel (bij Rabobank) worden begin 2015 heringericht en er moeten nog twee bruggen worden geplaatst. De aanbesteding van de bruggen zal begin 2015 plaatsvinden. Voor fase 2 is gestart met het opwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Het streven is om  de werkzaamheden in 2015 aan te besteden en in uitvoering te brengen.
 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>