Routenetwerk
Routenetwerk

Routenetwerk binnen Buitengoed Geul en Maas

Het Routenetwerk heeft als doel  het versterken van het toeristisch-recreatief product van Zuid Limburg door de aanleg en opwaardering van fiets- en wandelpaden. Nog niet alles is met elkaar verbonden en deze ontbrekende schakels worden nu aangelegd. Belangrijk in dit verband is ook de zogenaamde Groene Loper uit het gelijknamig plan voor de A2, dat in het Geusseltpark naadloos aansluit op het Routenetwerk. 

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 betreft het deel oostelijk van de A2 tot aan Schin op Geul; fase 2 heeft betrekking op het gedeelte westelijk van de A2 tot aan het Julianakanaal. De investering van
€ 4,85 miljoen wordt gedekt door de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg a/d Geul voor
€ 2 miljoen en de Provincie eveneens voor 
€ 2 miljoen. Voor het restant ad € 0,85 miljoen is een Europese POP-subsidie verleend. 
 
Wat is er gerealiseerd?
In 2013 is het eerste deel van fase 1, de aanleg van de wandel- en fietspaden in het Geusseltpark,  al uitgevoerd. De oplevering van het zwembad en het United World College Maastricht maakten dit noodzakelijk. In mei 2014 is gestart met de uitvoering van de overige tracés in fase 1 en dit werk is nagenoeg geheel afgerond. 
 
Wat gaan we doen?
De kruispunten Veeweg-Gerendal en Burg. Henssingel (bij Rabobank) worden begin 2015 heringericht en er moeten nog twee bruggen worden geplaatst. De aanbesteding van de bruggen zal begin 2015 plaatsvinden. Voor fase 2 is gestart met het opwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Het streven is om  de werkzaamheden in 2015 aan te besteden en in uitvoering te brengen.
 

Nieuws

Laatste nieuwsbrief 'oude stijl'
In de nieuwsbrief van juli en via onze Facebookpagina hebben wij al gecommuniceerd dat het Buitengoed Geul & Maas een ‘nieuw jasje’ krijgt per 2021. Het Buitengoed wordt overgedragen aan enthousiaste ondernemers en betrokkenen in het gebied zelf. Lees meer >>

Landgoed Villa Kanjel in glorie hersteld in het Buitengoed Geul & Maas
Danielle Arends weet nog goed hoe het voelde toen zij voor de eerste keer het landgoed Villa Kanjel betrad: ‘Toen we op 30 september 2017 voor het eerst over het landgoed Villa Kanjel liepen, wisten we meteen: dit zou een prachtige plek zijn voor een echt gezinshotel. Een plek waar mensen met kinderen graag neerstrijken na een dagje winkelen in Maastricht of recreëren in het Buitengoed Geul & Maas. Mooie grote familiekamers, maar ook dat park, waar kinderen voor, tijdens en na het eten lekker buiten kunnen spelen. Met een grote speeltuin en een fijn terras waar ook Maastrichtenaren lekker koffie kunnen drinken en een hapje eten, terwijl de kinderen zich vermaken.’Lees meer >>

La Grande Suisse: een verbinding tussen heden en verleden...
Sinds oktober 2020 is de landgoederenzone in het Zuid-Limburgse Heuvelland een nieuwe aanwinst rijker: La Grande Suisse, crematorium met uitvaartcentrum in Maastricht. De afgelopen jaren zijn de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas opnieuw aan elkaar verbonden, vergroend en tot bloei gekomen. Culturele erfgoederen hebben een herbestemming gekregen en oude glorie wordt hersteld. Lees meer >>