Routenetwerk

Voortgang routenetwerk Maastricht – Meerssen- Valkenburg

Het Routenetwerk voor de recreatieve wandelaar en fietser in het Buitengoed Geul & Maas zet binnenkort weer een belangrijke stap.

Pad bij de Burgemeester Henssingel in Valkenburg
Na de oversteek in de Burgemeester Henssingel gaat Waterschap Limburg nu ook met het pad dat in de Betsy Perklaan langs de Geul loopt aan de slag. Om natte voeten te voorkomen, wordt het pad verhoogd. Daarnaast wordt het pad verbreed zodat wandelaars en fietsers elkaar makkelijker kunnen passeren.  Er wordt veel gebruik gemaakt van het pad en dit zal zeker een welkome aanpassing zijn.

Oversteek Gerendal Oud-Valkenburg
Ook bij het Gerendal wordt de oversteek veiliger gemaakt. Binnenkort wordt duidelijk wanneer de werkzaamheden hiervoor starten. Gestreefd wordt om voor de bouwvakantie het werk af te ronden.

Genieten van het Buitengoed
Met de realisatie van beide projecten, is het ‘Valkenburgse’ deel van het Routenetwerk voltooid en kunnen wandelaars en recreatieve fietsers op hun gemak van het Buitengoed genieten. Dit genot wordt nog groter, want ook Meerssen en de landgoederen in Maastricht worden de komende jaren met dit netwerk van paden verbonden. 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>