Twan Beurskens en Martin Eurlings

Afrondende werkzaamheden routenetwerk tussen Schin op Geul en Maastricht

Afrondende werkzaamheden routenetwerk tussen Schin op Geul en Maastricht

Afgelopen week hebben gedeputeerde Twan Beurskens en burgemeester Martin Eurlings de eerste fase van het routenetwerk in het Buitengoed Geul en Maas geopend. Het betreft een doorgaande fiets-wandel verbinding tussen Schin op Geul en Maastricht.

In 2008 werd door de gemeenten Meerssen, Maastricht, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg een projectgroep in het leven geroepen om een doorgaande recreatieve wandel- en fietsroute te realiseren door het Beneden Geuldal. Deze padenstructuur geeft een nieuwe impuls aan de toeristische waarde van dit gebied. Na jaren van overleg over het ontwerp werd begin 2014 gestart met de uitvoering.

De nieuwe paden zijn nagenoeg gereed en al gedeeltelijk opengesteld. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Zo moeten er bij ingangen naar weilanden en natuurgebieden nog enkele veeroosters vervangen worden en worden op verschillende plaatsen nog toegangshekken en afzetpalen geplaatst. Dit om te voorkomen dat de paden op een andere manier gebruikt worden dan bedoeld is.

In Schin op Geul ter hoogte van de Graafstraat en in Meerssen ter hoogte van camping het Geuldal  worden nog twee bruggen over de Geul geplaatst. De ontwerpen van deze bruggen zijn inmiddels door de welstandscommissies goedgekeurd en de plannen worden nu verder uitgewerkt om te komen tot een bouwaanvraag en uitvoering. De bruggen worden in de tweede helft van dit jaar geplaatst.

Om de veiligheid voor voetgangers en fietsers te verhogen, worden twee kruisingen gereconstrueerd; in Valkenburg ter hoogte van de bibliotheek en in Schin op Geul ter hoogte van de kruising Gerendal – Veeweg. Deze werkzaamheden worden in het 2e en 3e kwartaal van 2015 uitgevoerd.

Fietsers en wandelaars kunnen dus nu al gedeeltelijk genieten van de nieuwe paden, maar gelijktijdig wordt de komende maanden nog volop gewerkt aan het verbeteren en verder ontwikkelen van de padenstructuur.

Het fiets- en wandelroutenetwerk is mede tot stand gekomen is door bijdragen van de Provincie Limburg en de Europese Unie.

           

 

_________________________________EINDE PERSBERICHT___________________________________

Noot voor de redactie: voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de gemeente Valkenburg aan de Geul, tel. 043 609 9338/06 2248 1262.

 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>