Pelgrimsroute
Pelgrimsroute

Opening pelgrimsherberg en schelpenroute Santiago in Houthem

Op 7 maart werd Houthem – Sint Gerlach bezocht door maar liefst 100 pelgrims die van plan zijn om de wereldberoemde pelgrimsroute naar Santiago de Compostella te voet of per fiets te gaan. De pelgrims bezochten een bijeenkomst van het Sint Jacobsgenootschap en konden voor het eerst een deel van de nieuwe schelpenroute (bewegwijzering) lopen. Deze nieuwe route brengt hen bij de gerenoveerde refugio (pelgrimsherberg) naast de Houthemse parochiekerk.

Nu door het Jacobsgenootschap besloten is om Houthem ook op te nemen in de hoofdroute vanuit Roermond/Sittard naar Maastricht, bestaat er een actuele en historische aanleiding om de betekenis en uitstraling van deze route te markeren door het opwaarderen van de bewegwijzering. Deze bewegwijzering bestaat uit een serie bronzen schelpen met de gestileerde Santiago-schelp erop. Dit is gerealiseerd door een projectgroep vanuit het Dorpsplatform “Wij Houthem Sint Gerlach” en de hulp van vele sponsoren. De schelpen worden in de grond bevestigd en in de regio komen op diverse kruispunten van pelgrimswegen afstand- en wegwijzers van de route naar Santiago de Compostella. De schelpen zijn samen met stenen zuilen in Haasdal/Schimmert en Sibbe/Vilt herkenbare wegwijzers voor de pelgrims, die via onze regio onderweg zijn naar Spanje.

Het Buitengoed stimuleert het aanbrengen van themaroutes in het gebied en heeft een aantal schelpen en een routesteen gesponsord.

Opening nieuwe refugio als pelgrimsherberg

Om de pelgrims naar Sint Gerlachus of onderweg naar Santiago nog beter te kunnen opvangen in Houthem is de pelgrimsherberg (refugio) vernieuwd en is er tegelijk een nieuwe parochiezaal gerealiseerd. De nieuwe refugio werd op 7 maart feestelijk ingewijd door plebaan Merkx, prior van de broederschap St.Jacobus uit Roermond.

De markering van de route naar Santiago in en rondom pelgrimsoord Houthem – Sint Gerlach is een initiatief van de werkgroep Cultuur van het Dorpsplatform “Wij Houthem Sint Gerlach”. De vernieuwing van de refugio en realisatie van de parochiezaal komt vanuit het kerkbestuur van de H. Gerlachus.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>