Tijdens de bijeenkomst

Grote belangstelling voor bijeenkomst ‘Mijn Schin op Geul’

De door de ‘Heerlijkheid’ georganiseerde dorpsbijeenkomst in ’t Geboew woensdagavond 4 april jl. werd zeer goed bezocht door inwoners, ondernemers en verenigingen. De grote betrokkenheid resulteerde in een avond waarbij de aanwezigen hun eigen dromen, wensen en ideeën in kaart konden brengen onder leiding van Jos Kester van het Buitengoed.

De recente fietsroute Borgharen-Schin op Geul met de recent geopende brug zijn een project van Buitengoed Geul & Maas.  Lex Hoefnagels gaf zijn visie en deelde zijn ervaringen. In de pitch stelden ook Paul van Weersch, Marc Heusschen en Jolanda van de Broek zich voor met hun respectievelijke dromen.  Bij de wenskaarten waren sociale samenhang, veiligheid  en eventuele nieuwbouw de speerpunten. Na de fusie van de voetbalclub wil men ook terrein teruggeven aan de natuur. Zo waren er tal van raakvlakken met de visie van het Buitengoed en de mogelijkheid om de banden verder aan te halen.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>