Kasteel Limbricht

Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen digitaal bereikbaar

In 2014 is stichting digitaal portaal voor Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) opgericht. De stichting brengt Nederlandse kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen meer onder de aandacht van een landelijk publiek. Ruim 80 kastelen, historische buitenplaatsen, landgoederen (KBL) en aanverwante organisaties zijn als donateur (Vriend) bij dit initiatief aangesloten. Ook zijn vier provincies en vijf gemeentes betrokken.

Wat doet sKBL?

Een belangrijk doel van sKBL is om het publiek meer en beter te informeren wat er op de Nederlandse KBL al dan niet mogelijk is. Daarom is op www.skbl.nl met behulp van handige zoeksleutels veel bezoekersinformatie te vinden over honderden KBL. Voorts biedt de site een dagelijkse update van wat er in ons land op KBL aan activiteiten, excursies, exposities en andere leuke evenementen wordt georganiseerd. Daarom streeft sKBL ook naar positieve media aandacht. Informatieve berichten over dit mooie erfgoed maar ook over de zorgen van besturen, eigenaren en directies van KBL zijn belangrijk voor het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor dit erfgoed. Zodoende creëert sKBL meer begrip voor de kostbare en complexe beheer- en instandhoudingproblematiek dat met dit monumentale erfgoed samenhangt.

sKBL streeft ook naar betere verbinding en wisselwerking tussen particuliere eigenaren, natuurbeheerders, directies van kasteelmusea en KBL waarop horeca, bedrijven of zorginstellingen zijn gevestigd. Kennis en ervaringen met elkaar delen en samen zoeken naar wat verbindt, is voor veel direct betrokkenen nuttig en belangrijk. Bovendien noodzaakt de toekomst eigenaren, directies en beheerders om meer in te zetten op zelfredzaamheid en op samenwerking. Zo worden op talrijke KBL steeds vrijwilligers ingezet bij het behoud en beheer en dus werkt sKBL nauw samen met partijen die zich voor deze doelen inspannen zoals bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De provincies spelen voor de KBL een belangrijke rol. Immers de landelijke overheid delegeerde dit onderwerp vrijwel volledig naar de twaalf provinciale besturen. Voor sKBL is het daarom van grote waarde dat inmiddels vier provincies (Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland) en vijf gemeentes (Utrechtse Heuvelrug, Rheden, Bloemendaal, Wassenaar en Heemstede) zich met dit initiatief hebben verbonden. Hiermee is interprovinciaal overleg over KBL een van de activiteiten van de stichting. Tot slot: over de vele Nederlandse KBL is in het buitenland vrijwel niets bekend. Niet vreemd als men weet dat er niet of nauwelijks boeken of gidsen zijn die de buitenlandse bezoekers aan ons land in hun taal informeren over deze mooie cultuurgroene erfgoederen. Ook hier wil sKBL verandering in brengen, bijvoorbeeld door meer buitenlandse touroperators te wijzen op de ongekende mogelijkheden van de Nederlandse KBL.

Vrienden van sKBL
De 80 Vrienden van sKBL, waaronder de buitenplaats Het Gasthuis in Bemelen en kasteelruïne Bleijenbeek te Afferden, hebben toegang tot een besloten platform waar ervaringen kunnen worden gedeeld en vragen worden gesteld. Vrienden van sKBL vormen een netwerk waarin KBL en aanverwante organisaties samen op kunnen trekken. U bent vriend met een financiële bijdrage van tenminste 500 euro. Buitengoed onderschrijft de doelstellingen van SKBL en draagt per vriend 100 euro bij (max. 10 vrienden). Hiernaast wordt Buitengoed bij meer dan drie vrienden uit het Buitengoed ook vriend om vanuit de gezamenlijkheid kennis te delen met andere SKBL vrienden. Bent u vriend geworden en wilt u de 100 euro vanuit het Buitengoed terug krijgen stuur dan een mail aan  cgc.macheels@buitengoedgeulmaas.nl

Meer informatie vindt u op www.skbl.nl

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>