Tijdens de bijeenkomst
Toine Gresel aan het woord

Hoge ambities van het Buitengoed Geul & Maas als koploper onder de Stad-Landzones

In ‘Hof van Gaia’ te Kerkrade heeft op 13 februari de bestuurlijke bijeenkomst “Landschap als vestigingsvoorwaarde” plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst werden de ambities van het hefboomproject Stad-landzones van het  programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg gepresenteerd.

Binnen Zuid-Limburg bevinden zich acht gebieden die de overgang vormen tussen stad en platteland  waar een groot aantal opgaven spelen. Deze gebieden zijn in samenspraak door de Zuid-Limburgse gemeentes en de Provincie Limburg benoemd. Het doel van het hefboomproject is om, met het Buitengoed als goed voorbeeld, het potentieel van de stad-landzones te verzilveren. De urgentie was zichtbaar door de opkomst van een groot aantal Zuid-Limburgse bestuurders waaronder de gedeputeerden Hubert Mackus en Hans Teunissen.

BGM-bidbook
Het potentieel van de Zuid-Limburgse stad-landzones manifesteert zich nu al in het Buitengoed. Als voorloper en proeftuin werd er een oproep gedaan voor langere ondersteuning door de Provincie Limburg. Deze oproep werd op eigenzinnige wijze gedaan door wethouder Carlo Vankan van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Op een fietsje stak hij het podium over om het BGM bid-book te overhandigen. Hij overhandigde het bid samen met Marc Heusschen aan gedeputeerde Hubert Mackus en Hans Teunissen. Hierin doet het Buitengoed een aanbod tot samenwerking tot en met 2023. Met als beeldspraak dat je bij een kind dat leert fietsen niet te snel de zijwieltjes moet verwijderen. Bent u benieuwd hoe dat eruit zag? Klik dan hier.

De stad-land familie
Toine Gresel, voorzitter van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg benadrukte in zijn presentatie dat regionale samenhang van groot belang is. ‘Wij zijn een familie’. De stad-land familie zou vaak moeten samenkomen om ervaringen uit te wisselen over de aanpak. Elke zone is verschillend maar er zijn duidelijke overeenkomsten. Een taskforce zou deze verbindingen moeten gaan leggen.Merten Nefs,  verbonden aan de vereniging Deltametropool,  bood een nationaal perspectief.  Een overzicht van  projecten op het gebied van stad-land elders in Nederland en daarbuiten. Welke opgaves staan ons als Nederland te wachten en hoe kunnen de stad-landzones hier een bijdrage aan leveren?

Kenniswerkers
Namens Chemelot sprak Maurice Lambriex over het belang van een suburbane groene leefomgeving. Dit is één van de belangrijkste vestigingsvoorwaarden voor kenniswerkers. Investeren in stad-landzones is investeren in het aantrekken van kenniswerkers. De komst van kenniswerkers genereert weer nieuwe werkgelegenheid in de regio.

Het Zuidelijk Maasdal
De dag werd afgesloten door wethouder Gert-Jan Krabbendam van de gemeente Maastricht. De wethouder sprak over de ontwikkelingen in het Zuidelijk Maasdal, tevens een stad-landzone. Dit gebied staat voor een hoogwateropgave, maar hij benadert deze opgave als een integrale gebiedsontwikkeling. Peter Hermens, Young Innovator van het College van Rijksadviseurs  leverde met verrassende ontwerpen een belangrijke bijdrage aan de presentatie.

Potentieel
De conclusie van de dag was dat er al veel is bereikt. Er is daarnaast nog een groot potentieel dat wij kunnen gaan benutten. Het Buitengoed heeft zich met  het Bid-book goed gepresenteerd. Wij hopen dat de bevlogenheid van het Buitengoed zijn weerslag heeft op de andere stad-landzones. Het Buitengoed wil laten zien hoe het samen kan, als deel van het Nationaal Landschap en in  de familie van Zuid-Limburgse stad-landzones.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>