van overheid naar ondernemers

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas

We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. 

Learning by doing: de praktijkschool
Na het uitgesproken vertrouwen van de Stuurgroep Buitengoed Geul & Maas (8 februari j.l.) om het werk voort te zetten en een mandaat van de vooraanstaande ondernemers om hen te vertegenwoordigen gaan we samen de volgende fase van het proces in. Hoe richten we dit in? De tijdelijke Praktijkschool hebben we dit genoemd. Naast de stuurgroep en het programma bureau is er een kernteam van ondernemers en burgers gevormd om de overgang naar een breed gedragen Buitengoed Geul & Maas via deze praktijkschool tastbaar te maken. Learning by doing.

Vanuit hun eigen deskundigheid gaan de kwartiermakers aan de slag met een specifiek onderwerp dat bijdraagt aan de doelstellingen. Denk aan marketing, communicatie, beheer, onze agenda, de toekomstige organisatie, de financiering, community, gastvrijheid enz. In de praktijkschool wordt de basis gelegd voor de nieuwe organisatie. Tot die tijd zijn we als het ware “Under Construction”.

Onze eerder, vanuit ondernemers, geformuleerde ambitie luidt: “Ons Buitengoed doorontwikkelen tot één natuur- en cultuurgebied met economische functies waarin altijd iets te beleven valt. Met een kwalitatieve en gastvrije beleving op elk niveau voor iedereen’’. Deze ambitie moet verder inhoud krijgen. Leidend blijft het genieten van gastvrijheid in een landschap van buitenplaatsen en kastelen met oog voor milieu, sociale en economische facetten.

Hiermee gaan we aan de slag
Wat zijn de onderdelen van het plan van aanpak? De nu bestaande community moet enthousiast  uitgebouwd worden. Dit is een terugkerend gegeven; informeren en enthousiasmeren. De meest geschikte organisatievorm en programmering, een eigen marketingstrategie, wayfinding & storytelling, lokale gebiedsontwikkeling en de ambitie om steeds optimale gastvrijheid te bieden vullen het beeld verder aan. Maar ook ontsluiting en toegankelijkheid en zaken als vraag, aanbod en leegstand ontsnappen niet aan de aandacht van de gebiedsregie. De uitdaging vraagt ons snel te leren. Maar dit is het moment om door te pakken. Iedereen krijgt zijn rol. Dit is een platform voor iedereen die iets bijdraagt aan Buitengoed Geul & Maas. We willen u erbij hebben en houden in deze fase waarin we samen moeten doorpakken.

Snel werd duidelijk dat een marketing plan voor het hele gebied onmisbaar is. Pas dan kunnen we gaan communiceren. Vanuit historie, gebieds-karakter en iconen ontwikkelen we een aantal primaire lijnen van storytelling. De ‘Tone of Voice’ waarmee we de parels van het gebied aaneen rijgen. Die parels brengen we in kaart en willen we verbinden door in gesprek te gaan met eigenaren en betrokkenen. De juiste programmering en afgestemde kalender moeten ervoor zorgen dat bestaande en nieuwe evenementen aanhaken, elkaar aanvullen en resulteren in een versterkte uitstraling van het gehele Buitengoed Geul & Maas.

De eerste concrete aanpak voor projecten op het terrein van lokale gebiedsontwikkeling dienen zich aan. Initiatieven bij Vaeshartelt in Maastricht, Meerssen’s ‘Eiland in de Geul’ en de kern van Schin op Geul zijn de praktijkvoorbeelden in de nabije toekomst. Deze pakken we samen aan om meerwaarde voor het gebied te realiseren. We maken een overzicht van kansen en knelpunten; het zogenaamde laaghangend fruit en projecten voor midden en lange termijn. We stemmen de vraag en aanbod leegstand ook verder af voor het Buitengoed Geul & Maas met de hulp van professionals.

Samen met ervaringsdeskundigen en studenten Hospitality Consultancy van Hotel Management School Maastricht starten we een ontdekkingstocht naar onderscheidende gastvrijheid binnen het Buitengoed. Om uiteindelijk tot een eigen herkenbaar kwaliteitslabel te komen voor het hele Buitengoed Geul & Maas. Het zal duidelijk zijn dat dit een proces van leren is. We zetten ons maximaal in en geleerde lessen worden beschreven en gedeeld. Samen moet dit leiden naar een gemeenschappelijke toekomst met betere verdienmodellen, een meer samenhangend gebied en aansluitende initiatieven over de hele breedte van het buitengewone gebied. Buitengoed Geul & Maas van en voor ons allemaal.

Nieuws

Laatste nieuwsbrief 'oude stijl'
In de nieuwsbrief van juli en via onze Facebookpagina hebben wij al gecommuniceerd dat het Buitengoed Geul & Maas een ‘nieuw jasje’ krijgt per 2021. Het Buitengoed wordt overgedragen aan enthousiaste ondernemers en betrokkenen in het gebied zelf. Lees meer >>

Landgoed Villa Kanjel in glorie hersteld in het Buitengoed Geul & Maas
Danielle Arends weet nog goed hoe het voelde toen zij voor de eerste keer het landgoed Villa Kanjel betrad: ‘Toen we op 30 september 2017 voor het eerst over het landgoed Villa Kanjel liepen, wisten we meteen: dit zou een prachtige plek zijn voor een echt gezinshotel. Een plek waar mensen met kinderen graag neerstrijken na een dagje winkelen in Maastricht of recreëren in het Buitengoed Geul & Maas. Mooie grote familiekamers, maar ook dat park, waar kinderen voor, tijdens en na het eten lekker buiten kunnen spelen. Met een grote speeltuin en een fijn terras waar ook Maastrichtenaren lekker koffie kunnen drinken en een hapje eten, terwijl de kinderen zich vermaken.’Lees meer >>

La Grande Suisse: een verbinding tussen heden en verleden...
Sinds oktober 2020 is de landgoederenzone in het Zuid-Limburgse Heuvelland een nieuwe aanwinst rijker: La Grande Suisse, crematorium met uitvaartcentrum in Maastricht. De afgelopen jaren zijn de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas opnieuw aan elkaar verbonden, vergroend en tot bloei gekomen. Culturele erfgoederen hebben een herbestemming gekregen en oude glorie wordt hersteld. Lees meer >>