Proosdijpark, Meerssen
Proosdijpark, Meerssen

Proosdijpark, twee parkdelen, één harmonieus park

Maison Proosdij grenst aan het Proosdijpark en de bijbehorende kloostertuin, die als vanouds weer met elkaar verbonden moeten worden. De renovatie maakt deel uit van de derde en laatste fase van het Centrumplan kern Meerssen. In dit plan  koos de gemeente Meerssen voor enerzijds het behoud van historie en anderzijds het verbeteren van bepaalde gebieden in het centrum, die hierdoor aantrekkelijker worden voor inwoners en toeristen.

De volgende loot aan de stam is nu aan de orde met het herstel van de voormalige kloostertuin in de Late Landschapsstijl, een stijl  die zich onder andere kenmerkt door het nabootsen van weidse vergezichten en vloeiende lijnen. Verwilderd groen wordt verwijderd en een aantal kleine bomen maakt plaats voor grotere boomsoorten. Ook het bestaande pad in de kloostertuin wordt vernieuwd en de oude poorten uit 1935 zijn gerestaureerd en opnieuw geplaatst. 
 
Een gedempt deel van de monumentale vijver wordt teruggebracht in de oorspronkelijke opzet en de overgang naar Maison Proosdij wordt landschappelijk aangekleed. Vanaf het voorjaar kunt u ook gebruik gaan maken van een nieuwe brug over de vijver, die een belangrijke functie vervult als verbinding tussen de verschillende parkdelen. 
 
Voortaan kunt u dus niet alleen maar een wandeling maken door het sfeervolle Proosdijpark, maar ook door de schitterend gerenoveerde kloostertuin. Deze is geopend vanaf 8.30 uur tot het invallen van de schemering. 
 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>