Studenten onderzoek vegacentrum

Het verhaal van de studenten en initiatiefnemers vega centrum

Tijdens één van de inspiratiesessies in het voorjaar van 2014 werd door Annie Debie het idee geopperd om een vegetarisch zorgcentrum te starten in één van de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas. Maar is dat haalbaar? Is hier een doelgroep voor en hoe ga je dit starten? Studenten van Hotel Management School Maastricht hebben hier onderzoek naar gedaan. “Wat is het meest passende concept voor een vegacentrum in de regio Buitengoed Geul & Maas?”

Een uitgebreid marktonderzoek heeft antwoord gegeven op deze vraag. Zo zijn er vergelijkingscijfers over landelijke en regionale gegevens bekend, landelijk is 4% van de bevolking vegetariërs, in Zuid-Limburg is dit 3%, maar daarentegen zijn er in Zuid-Limburg meer flexitariërs (mensen die bewust minder vlees/vis eten) dan in Nederland. 41% in Zuid-Limburg tegenover 35% landelijk.

Villa 80/20
Een louter vegetarisch/veganistisch zorgcentrum zou niet levensvatbaar zijn vanwege het politieke klimaat, een te kleine regionale doelgroep en financiële risico’s. Maar als het concept wordt aangepast, dan zijn er volgens het onderzoek wel mogelijkheden. Dit is het zogenaamd 80/20 concept. In dit concept komt er een multifunctioneel centrum dat als ontmoetingsplek fungeert voor geïnteresseerden. Tevens wordt er voorlichting gegeven, is er een proeflokaal waar bezoekers kennis kunnen maken met de biologische en vegetarische keuken. Vlees en vis worden niet geheel uitgesloten, maar spelen een ondergeschikte rol zoals in het succesvolle concept Villa Augustus in Dordrecht. Op basis van het onderzoek, onderbouwd en aangevuld met strategische adviezen, schatten de studenten in dat een vergelijkbaar concept in Buitengoed Geul & Maas een hoog haalbaarheidsgehalte heeft.

Vervolg
Initiatiefneemster Annie Debie is zeer verheugd met de mogelijkheden voor een vegacentrum en gaat aan de slag om het concept handen en voeten te geven. Vanuit het Buitengoed denken we mee over mogelijke koppelkansen met concepten op het gebied van streekproductie en multifunctionele centra.

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport

Klik hier voor de bijlagen van het onderzoeksrapport

Klik hier voor het adviesrapport

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>