Het verhaal van… Land Art 2016 in Buitengoed Geul & Maas

Dit jaar is het alweer de derde keer dat International Land Art Maastricht haar tweejaarlijkse evenement organiseert in Buitengoed Geul & Maas. Met dit outdoor-kunstevenement wil de organisatie het publiek op een bijzondere manier laten kijken naar het  omringende buitengebied.

Tijdelijke kunstroute 
Omdat in het Buitengoed een nieuwe fietsroute is aangelegd, is er dit jaar voor gekozen om kunst en infrastructuur – zij het tijdelijk - aan elkaar te koppelen.  Voor de organisatie deed zich vervolgens de vraag voor hoe je binnen een tijdsbestek van enkele maanden 27 kunstwerken van evenzoveel kunstenaars op de juiste locatie geplaatst krijgt. Kom zelf kijken of dit gelukt is - en breng uw stem uit voor het kunstwerk dat naar uw mening de publieksprijs verdient!

Houten paal als uitgangspunt
Voor de organisatie deed zich vervolgens de vraag voor hoe je binnen een tijdsbestek van enkele maanden 27 kunstwerken van evenzoveel kunstenaars op de juiste locatie geplaatst krijgt. Voor dit doel werd het volgende bedacht: elke kunstenaar kreeg de opdracht mee, om bij het vervaardigen van zijn nieuwe land art-kunstwerk een 250 cm lange ronde paal met een diameter van 18 cm als uitgangspunt te nemen. De houten paal mocht op alle mogelijke manieren worden bewerkt en er mochten naar eigen inzicht zaken worden toegevoegd.  De voet van het kunstwerk moest echter op eenvoudige wijze in de grond geplaatst kunnen worden.

Open oproep
Via een open  oproep hebben zich vervolgens bijzonder enthousiaste kunstenaars gemeld voor deelname aan het evenement. Dankzij de grote verscheidenheid aan locaties, bleek het voor de organisatie mogelijk om de al even grote verscheidenheid aan kunstwerken te koppelen aan daarvoor geschikte locaties. U kunt de kunstroute nog tot eind september bezichtigen. Daarna kunnen de kunstenaars weer vrij beschikken over hun werk.

Boekje Kunstroute Buitengoed Geul & Maas
Tijdens de officiële opening op 14 mei werd het boekje Kunstroute Buitengoed Geul & Maas met trots gepresenteerd. Dit boekje bevat een routekaart en foto’s met beschrijving van alle 27 kunstwerken. De boekjes zijn gratis te verkrijgen bij diverse landgoederen/buitenplaatsen, bij VVV Zuid-Limburg en bij de publieksbalies (KCC) van de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. Zie hier het kunstboekje online met alle kunstwerken erin gefotografeerd door Aron Nijs fotografie

Breng uw stem uit
Vindt u dat een bepaald kunstwerk aan de land art-kunstroute in Buitengoed Geul & Maas de publieksprijs verdiend? Breng uw stem uit. De uitreiking van de pubieksprijs vindt plaats in het  weekend van Open Monumenten Dag op 10 en 11 september. U kunt nog stemmen tot 15 augustus (het winformulier

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>