Weerterhof

Herbestemming Rijksmonument Weerterhof

Even buiten de buurtschap Weert (gemeente Meerssen) ligt rijksmonument Weerterhof: een prachtige carr√©boerderij uit de 19e eeuw. De eigenaar wil de Weerterhof herbestemmen tot crematorium met uitvaartcentrum en horecavoorziening. Omdat het monument en de bijhorende gronden een agrarische bestemming hebben, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Buitengoed Geul & Maas
De Weerterhof ligt in Buitengoed Geul & Maas. In dit kader wordt bekeken of monument en bijhorende gronden ook een recreatieve functie kunnen krijgen.

Wijziging bestemmingsplan
De beide initiatiefnemers - eigenaar Bouwbedrijf van de Ven uit Veghel en uitvaartonderneming Yarden -  zijn in overleg met de gemeente bezig met verdere uitwerking en onderzoeken. Hierbij moeten zij rekening ouden met randvoorwaarden op het gebied van milieu, verkeer en de monumentale status van de Weerterhof.

Start inspraak
Het voorontwerp-bestemmingsplan wordt binnenkort voor inspraak ter inzage gelegd. De inspraaktermijn wordt o.a. aangekondigd op de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Wilt u informatie van de gemeente Meerssen automatisch in uw mailbox ontvangen? Op www.meerssen.nl kunt u zich gratis abonneren op de wekelijkse digitale nieuwsbrief Sfeervol Meerssen.

Meer weten? Ga naar:  
www.meerssen.nl/projecten

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>