Weerterhof
Weerterhof

Herbestemming Weerterhof Bunde: uitvaartcentrum en crematorium

De voormalige boerenhoeve Weerterhof ligt in het buurtschap Weert in Meerssen.  De eigenaar, bouwbedrijf van de Ven uit Veghel en uitvaartonderneming Yarden,  willen het complex verbouwen tot kleinschalig crematorium en uitvaartcentrum. Hierbij willen zij de karakteristieke opzet van het rijksmonument en de landschappelijke inrichting zoveel mogelijk respecteren en deze kwaliteiten inzetten bij de nieuwe functie. De aanpak van het project is een goed voorbeeld van de doorvertaling van de visie voor Buitengoed Geul & Maas. Behalve de herbestemming van het monument is tevens het versterken van de ecologische verbinding langs de Geul een belangrijk onderdeel van het project. Het vormt een onderdeel van de verbinding  tussen het Geuldal en de Grensmaas.

Het nieuwe ontwerp
Bij het nieuwe ontwerp van het gebouw ( ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van een kleinschalig crematorium en uitvaartcentrum) door AIR Architectuur wordt de karakteristieke opzet van het monument, zowel exterieur als interieur,  zoveel als mogelijk gerespecteerd. In het landschapsplan worden zoveel mogelijk (historische) structuren intact gelaten en waar mogelijk versterkt. De oorspronkelijk indeling van de kavel  in verschillende functies en sferen (moestuin, boomgaard, lusthof rond de boerderij) wordt als leidraad gebruikt. Ook worden de vroegere assen die door het gebied lopen  versterkt. Aan de oostzijde van het complex wordt een parkeervoorziening gerealiseerd die met meidoornhagen wordt afgeschermd en die als boomgaard wordt ingeplant. Langs de Geul wordt een strook met nieuwe natuur voorzien van struweelachtige beplanting en ruige grasvlakten. Het pad dat langs het gebied loopt zal worden opgenomen in het fietsroutenetwerk dat wordt gerealiseerd in het kader van het project Buitengoed Geul & Maas.
De plannen zijn afgestemd met en goed gekeurd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie Limburg en het Waterschap.

Planning
Momenteel wordt de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project voorbereid. De inspraakprocedure in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan is afgerond.  Zodra de initiatiefnemers en de gemeente Meerssen de gemaakte afspraken hebben vastgelegd en alle noodzakelijke stukken gereed zijn  zal het ontwerp bestemmingsplan in procedure worden gebracht. De initiatiefnemers willen gebruik maken van de coördinatieregeling  waarbij het mogelijk is de procedures voor de omgevingsvergunning en bestemmingsplan gelijktijdig te laten verlopen. 

Nieuws

Laatste nieuwsbrief 'oude stijl'
In de nieuwsbrief van juli en via onze Facebookpagina hebben wij al gecommuniceerd dat het Buitengoed Geul & Maas een ‘nieuw jasje’ krijgt per 2021. Het Buitengoed wordt overgedragen aan enthousiaste ondernemers en betrokkenen in het gebied zelf. Lees meer >>

Landgoed Villa Kanjel in glorie hersteld in het Buitengoed Geul & Maas
Danielle Arends weet nog goed hoe het voelde toen zij voor de eerste keer het landgoed Villa Kanjel betrad: ‘Toen we op 30 september 2017 voor het eerst over het landgoed Villa Kanjel liepen, wisten we meteen: dit zou een prachtige plek zijn voor een echt gezinshotel. Een plek waar mensen met kinderen graag neerstrijken na een dagje winkelen in Maastricht of recreëren in het Buitengoed Geul & Maas. Mooie grote familiekamers, maar ook dat park, waar kinderen voor, tijdens en na het eten lekker buiten kunnen spelen. Met een grote speeltuin en een fijn terras waar ook Maastrichtenaren lekker koffie kunnen drinken en een hapje eten, terwijl de kinderen zich vermaken.’Lees meer >>

La Grande Suisse: een verbinding tussen heden en verleden...
Sinds oktober 2020 is de landgoederenzone in het Zuid-Limburgse Heuvelland een nieuwe aanwinst rijker: La Grande Suisse, crematorium met uitvaartcentrum in Maastricht. De afgelopen jaren zijn de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas opnieuw aan elkaar verbonden, vergroend en tot bloei gekomen. Culturele erfgoederen hebben een herbestemming gekregen en oude glorie wordt hersteld. Lees meer >>