Kasteel Mheer

Uitnodiging werkatelier historische buitenplaatsen en landgoederen

Op woensdag 26 september kunt u in Kasteel Mheer deelnemen aan het Werkatelier Historische Buitenplaatsen en Landgoederen. Dit atelier wordt in opdracht van Provincie Limburg georganiseerd als onderdeel van een project over leegstand en herbestemming van erfgoedensembles in Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Buitengoed Geul & Maas en de de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De organisatie is in handen van het Gelders Genootschap met medewerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Huis voor de Kunsten Limburg. Zij hopen u te mogen begroeten op het bijzondere erfgoedensemble van Kasteel Mheer en de Sint Lambertuskerk.

Ontmoeten mogelijke partners
Voor eigenaren van monumenten in Buitengoed Geul & Maas is het werk atelier een mooie gelegenheid om elkaar als (mogelijke) partners in herbestemmingsopgaven te ontmoeten.

Programma
In vijf werksessies komen de volgende thema’s aan bod:

  1. het herbestemmingsspel
  2. erfgoedensembles in de omgevingswet
  3. de herbestemmingsmarkt
  4. groen erfgoed (historische tuinen en parken)
  5. modern nabuurschap

Als inleiding op de werksessies worden Camille Oostwegel en Edmond Staal bevraagd over herbestemming van onder meer Chateau Neercanne en Chateau St. Gerlach. De dag wordt afgesloten met een panelgesprek onder leiding van Mathea Severeijns. Het panel bestaat uit gedeputeerde Hubert Mackus (Provincie Limburg), wethouder Carlo Vankan (gemeente Valkenburg aan de Geul / Buitengoed Geul & Maas), Jurjen de Boer ( Limburgs Particulier Grondbezit), Marleen Gresnigt (Stichting Limburgse Kastelen) en kasteeleigenaar en vastgoedexpert Michel Maes.

Informatie en aanmelden
Meer informatie en de mogelijkheid voor aanmelding treft u aan via deze link (www.geldersgenootschap.nl/nieuws/leegstand-en-herbestemming-van-historische-buitenplaatsen-en-landgoederen-in-nationaal-landschap-zuid-limburg). Bij aanmelding kunt u aangeven welke drie thema’s in de werksessies uw voorkeur hebben.

Laat u verrassen en inspireren en werk mee aan de herbestemming van groene erfgoedensembles in Nationaal Landschap Zuid-Limburg! 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>