Tuinen van Maastricht (© Heusschen*Copier)

Werksessies Tuinen van Maastricht

Op 11 april 2019 vond een interactieve werksessie plaats met stakeholders en ondernemers in het gebied De Tuinen van Maastricht. De werksessie ging over het in ontwikkeling zijnde Masterplan voor het gebied, dat als één van de zogenaamde hotspots in de stad-landzone Buitengoed Geul & Maas is benoemd.

Nieuwe ontwikkelingen
Het Masterplan moet een uitwerking worden van de Gebiedsvisie Buitengoed Geul & Maas. Het wordt het ruimtelijk raamwerk voor de Tuinen van Maastricht, dat ruimte biedt om in samenwerking en overleg met initiatiefnemers in het gebied interessante en passende nieuwe ontwikkelingen te realiseren. Het Masterplan moet lokale ondernemers en initiatiefnemers uitnodigen zelf verantwoordelijkheid te nemen om plannen en projecten te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen. Centrale opgaven zijn het creëren van meer samenhang en meer ruimtelijke eenheid, het tegengaan van landschappelijke versnippering en het samen oppakken van deze opgave.

Twee werksessies
De werksessie van 11 april 2019 was een vervolg op een eerdere sessie, die plaatsvond op 22 november 2018. Die eerste sessie stond vooral in het teken van de inventarisatie van ideeën en initiatieven in het gebied. Bureau Deerhunter verrichtte een belevingsonderzoek naar de bevindingen van bewoners en gebruikers. De resultaten van dit onderzoek en aanbevelingen voor de verbetering van de beleving van het gebied werden tijdens deze eerste werksessie besproken. Op basis van de uitkomsten van de eerste werksessie is in de tweede werksessie een eerste ruimtelijk raamwerk voor de Tuinen van Maastricht gepresenteerd. Aan de hand hiervan gingen de deelnemers in groepjes aan de slag op zoek naar gemeenschappelijke raakvlakken en naar de dragende elementen die de identiteit van de Tuinen van Maastricht versterken en de betrokkenheid van ondernemers/initiatiefnemers met het gebied vergroten. De resultaten zijn aan het eind van de werksessie plenair besproken en vormen een zeer bruikbare input voor het op te leveren Masterplan.

Vervolg
De samenwerkende adviseurs in het Buitengoed Geul & Maas kunnen hiermee het Masterplan verder afronden. Daarmee wordt het Masterplan een gemeenschappelijk gedragen uitnodigings- en inspiratiekader dat ondernemers/initiatiefnemers stimuleert om zelf bij te dragen aan het versterken van de identiteit van en ruimtelijke samenhang in de Tuinen van Maastricht.

Nieuws

Laatste nieuwsbrief 'oude stijl'
In de nieuwsbrief van juli en via onze Facebookpagina hebben wij al gecommuniceerd dat het Buitengoed Geul & Maas een ‘nieuw jasje’ krijgt per 2021. Het Buitengoed wordt overgedragen aan enthousiaste ondernemers en betrokkenen in het gebied zelf. Lees meer >>

Landgoed Villa Kanjel in glorie hersteld in het Buitengoed Geul & Maas
Danielle Arends weet nog goed hoe het voelde toen zij voor de eerste keer het landgoed Villa Kanjel betrad: ‘Toen we op 30 september 2017 voor het eerst over het landgoed Villa Kanjel liepen, wisten we meteen: dit zou een prachtige plek zijn voor een echt gezinshotel. Een plek waar mensen met kinderen graag neerstrijken na een dagje winkelen in Maastricht of recreëren in het Buitengoed Geul & Maas. Mooie grote familiekamers, maar ook dat park, waar kinderen voor, tijdens en na het eten lekker buiten kunnen spelen. Met een grote speeltuin en een fijn terras waar ook Maastrichtenaren lekker koffie kunnen drinken en een hapje eten, terwijl de kinderen zich vermaken.’Lees meer >>

La Grande Suisse: een verbinding tussen heden en verleden...
Sinds oktober 2020 is de landgoederenzone in het Zuid-Limburgse Heuvelland een nieuwe aanwinst rijker: La Grande Suisse, crematorium met uitvaartcentrum in Maastricht. De afgelopen jaren zijn de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas opnieuw aan elkaar verbonden, vergroend en tot bloei gekomen. Culturele erfgoederen hebben een herbestemming gekregen en oude glorie wordt hersteld. Lees meer >>