WIJland

Landbouwperceel WIJland

De ontwikkeling van het landbouwperceel tegenover Hoeve Broers en Landgoed St. Gerlach is  in een stroomversnelling gekomen. In januari werden de plannen tijdens een drukbezochte informatieavond met veel instemming ontvangen door inwoners en belangstellenden. Inmiddels is een aanzienlijk deel van het tussen spoorlijn en kapelletje gelegen gebied ingericht.

Het grootste deel krijgt een bestemming als wijngaard en moestuin. De wijngaard wordt in fasen aangelegd. Met de aanplant van 6.000 wijnstokken is de eerste fase inmiddels gereed. Ook de contouren van de inrichting voor het hele gebied zijn al goed zichtbaar. In afwachting van het beschikbaar komen van voldoende stokken van de juiste soort en kwaliteit zijn in het resterende deel klaver en lupine ingezaaid  ter extra bemesting van de bodem. In dit deel komt ook nog een rust- en een uitkijkpunt om de Via Belgica beleefbaar te maken.

Toegang tot station
Op een klein gedeelte (westzijde) komt een nieuwe toegang naar het station. Bij de nieuwe toegang wordt een aantal parkeerplaatsen aangelegd ter compensatie van de lekken die bij de herinrichting van de voormalige provinciale weg zijn komen te vervallen.

OV -overstappunt
Bij de toegang tot het station komt een (bescheiden) OV-overstappunt voor bezoekers/gasten die de omgeving en het verdere Heuvelland willen verkennen. De precieze vormgeving en kostenverdeling van de toegang vormen komende tijd onderwerp van overleg met de betrokken partijen

Vrijwilligers met groene vingers gevraagd
Wilt u straks meewerken in de wijngaard of de groente- en bloementuin?  Stuur een mailtje naar c.oostwegel@ oostwegelcollection.nl.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>