tijdens de sloop

Mariënwaard: van stenen naar groen

In de visie van het Buitengoed Geul & Maas is het vergroening van de voormalige landgoederenzone een speerpunt. Eind mei ging de sloop van start van de locatie Mariënwaard van Xonar. Inmiddels zijn alle gebouwen gesloopt en wordt het puin geruimd. Als alles mee zit, hoopt men de vergroende gronden op 1 oktober 2018 te kunnen overdragen aan de gemeente Maastricht. Een deel van het terrein wordt ingezet als tijdelijke parkeerplaats voor de nabijgelegen scholen. De rest wordt overgedragen aan een natuurbeherende organisatie. Hiervoor zal een aanbesteding worden uitgeschreven. Belangrijk onderdeel van de herbestemming is dat de historische zichtlijnen in ere worden hersteld. Op die manier wordt ook deze plek een groen gebied voor wandelaars en fietsers.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>